Bez kategorii

Studia licencjackie

2.33Kviews

SWW Collegium Balticum – studia praktycznie najlepsze

Orientując się w ofercie szkół wyższych na Pomorzu Zachodnim, warto zapoznać się z propozycją Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum – największej, a także prestiżowej prywatnej uczelni Szczecina oraz całego regionu.


Studia z praktycznym sznytem


Przysłowie gruzińskie mówi, że człowiek mądry, ale nieuczony, jest jak skuty lew. Intuicyjnie każdy z nas przyzna temu przysłowiu rację, jednak w Collegium Balticum wiemy, że do mądrości oraz nauki należy dodać też umiejętności praktyczne. Wiele uczelni niemal całkowicie pomija ten aspekt, wypuszczając ze swoich murów lwy, które wprawdzie chodzą na wolności, ale nie radzą sobie z łowami. Na naszej uczelni jest inaczej. Stawiamy na optymalną równowagę pomiędzy teorią a praktyką, co daje absolwentom ogromne szanse na rynku pracy.


Umożliwiamy jednoczesną naukę i podjęcie pracy lub praktyk. Jaki mamy na to wpływ? Rozwaga przy układaniu przemyślanego planu zajęć jest właściwie pierwszym etapem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że plan z codziennymi zajęciami w środku dnia stanowi częstą przeszkodę w rozpoczęciu kariery. PonadtoTo nie wszystko, bo Collegium Balticum wręcz pomaga w znalezieniu praktyk oraz pracy. Najlepsi z naszych studentów mają ułatwiony start do kariery w firmach i instytucjach, z którymi nawiązaliśmy bliską współpracę. Chodzi zarówno o firmy prywatne, jak i podmioty publiczne.


W Collegium Balticum oferujemy naukę na wielu szczeblach. Proponujemy:
• Studia pierwszego stopnia – studia licencjackie,
• Studia drugiego stopnia – studia magisterskie,
• Studia podyplomowe,
• Kursy.


Możemy pochwalić się programami partnerskimi i udziałem w międzynarodowych inicjatywach Unii Europejskiej.


Studia licencjackie
Studia licencjackie Szczecin i Stargard proponują bardzo zróżnicowane. Są one bezpośrednim następstwem edukacji po szkole średniej. Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na tych studiach wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki:

• Pedagogika,
• Bezpieczeństwo wewnętrzne,
• Dietetyka (kierunek w przygotowaniu),
• Psychologia w biznesie (kierunek w przygotowaniu),
• Kosmetologia (w przygotowaniu).
Ponadto, każdy z wymienionych kierunków oferuje wiele specjalności, które pozwalają na osiągnięcie eksperckiego poziomu w jednej z wielu poszukiwanych na rynku, dziedzin. Dlaczego studia pierwszego Szczecin są tak ważne? Gdyż są pierwszym krokiem do kariery.


Studia magisterskie Szczecin
Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem dyplomu drugiego stopnia i jest naturalną kontynuacją licencjatu. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki:


• Bezpieczeństwo wewnętrzne,
• Pedagogika
• Dietetyka (kierunek w przygotowaniu).

Oczywiście z wieloma specjalnościami.

Studia podyplomowe Szczecin i SWW Collegium Balticum oferują bardzo zróżnicowane. Studia podyplomowe są doskonałym sposobem na rozszerzenie kompetencji, a także zdobycie uprawnień do uprawiania różnych zawodów, np. z dziedziny pedagogiki. Warto też pamiętać, że studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy, którą ciężko jest zdobyć w inny sposób, gdyż w wielu programach nauczania jest ona raczej sygnalizowana lub jej zdobycie jest ograniczone do jednego przedmiotu.
Różnorodność propozycji podyplomowych jest naprawdę rozległa. Przyszli słuchacze mogą wybrać czterech obszarów:


Informatyka (7 kierunków podyplomowych),
• Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne (5 kierunków),
• Pedagogika oraz pedagogika specjalna (32 kierunki podyplomowe),
• Kierunki dla nauczycieli (32 kierunki).


Na naszej uczelni umożliwiamy też skorzystanie z wielu kursów, w tym kursów, które oferuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin.

Leave a Response

Najnowsze artykuły na stronie dobrytrening.pl